Modyfikacja projektu fundamentu. Czy to trudne?

Modyfikacja projektu fundamentu. Czy to trudne?

Zmiana technologii fundamentu, wbrew pozorom, jest naprawdę prosta. Nawet w przypadku obiektu z fundamentem tradycyjnym (z ławami fundamentowymi) można bez trudu zmodyfikować projekt posadowienia budynku, zarówno przed złożeniem dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia na budowę, jak i już po jego uzyskaniu. 

Taka modyfikacja nie jest zazwyczaj zmianą istotną wg Prawa Budowlanego i nie wymaga ponownego składania dodatkowych wniosków. Wystarczą wpis do dziennika budowy i zgoda głównego projektanta budynku. Jak ten proces wygląda w praktyce? Podpowiadamy.

Modyfikacja niezatwierdzonego projektu

Warto od razu dokonać zmiany ław fundamentowych na płytę fundamentową. Faktem jest, że obecnie większość projektów budynków nadal zakłada posadowienie na ławach fundamentowych. W przypadku, kiedy jednak stwierdzimy, że czas na zmianę rodzaju fundamentów z ław na płytę, nie musimy się obawiać, że napotkamy problemy. W gotowych projektach załączane są zgody na zmiany projektowe. W przypadku projektu, który nie został jeszcze zatwierdzony, konieczna jest prosta zmiana technologii budowy fundamentu przed wydaniem pozwolenia lub zgłoszeniem budowy. W tym wypadku po prostu zgłaszamy nasz projekt i zgodę na zmiany do projektanta. Zmieni on projekt ław fundamentowych na płytę. Po dokonaniu tych zmian, wraz z zaktualizowaną dokumentacją, udajemy się do urzędu. Po jej zatwierdzeniu budujemy wg ustalonego projektu. Nie musimy wypełniać żadnych dodatkowych wniosków. Proces nie jest złożony i czasochłonny.

Modyfikacja zatwierdzonego projektu

W takim przypadku, zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane, zmiany konstrukcyjne i wszelkie szczegóły związane z zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi nie stanowią istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu. Nie ma zatem potrzeby zmiany decyzji zatwierdzającej budowę. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieszcza w projekcie budowlanym stosowne informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia. Zmianę wpisujemy do dziennika budowy.

Kiedy zmiana w projekcie będzie istotna?

Aby wyczerpać temat modyfikacji projektu fundamentu, sprawdźmy jeszcze wszystkie wyjątki w tej kwestii.

Istotne zmiany wymagają zaktualizowania decyzji zezwalającej na budowę. Zmiana będzie uznawana za istotną wówczas, gdy dotyczy następujących sytuacji:

  • zakresu zagospodarowania działki lub terenu objętych projektem;
  • charakterystycznych parametrów budynku (np. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości czy liczby kondygnacji);
  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne;
  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • wymogu uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów związanych ze szczególnymi przepisami.

Przykładowo, jeśli zmieni się powierzchnia zabudowy, długość lub szerokość budynku, kubatura itd., zgodnie z art. 36a ust. 5 Pr.Bud., zmiana decyzji jest niezbędna.

Jeśli budowa odbywa się na zgłoszenie, a w jej trakcie konieczne jest istotne odstąpienie od zgłoszonego projektu budowlanego, to jest to dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego planu budowlanego.

Z kolei sama zmiana technologii, przy zachowaniu wszystkich ww. parametrów, będzie zmianą nieistotną. Pamiętajmy jednak o odpowiednich wzmiankach umieszczanych w dzienniku budowy i dołączeniu odpowiednich rysunków oraz opisów do projektu budowlanego.

Darmowa Wycena

Prześlij do nas potrzebne materiały a przygotujemy dla Ciebie ofertę w ciągu kilku dni.
FORMULARZ KONTAKTOWY
Masz pytania? Zadzwoń tel. 693 182 202

Zmiana technologii fundamentu, wbrew pozorom, jest naprawdę prosta. Nawet w przypadku obiektu z fundamentem tradycyjnym (z ławami fundamentowymi) można bez trudu zmodyfikować projekt posadowienia budynku, zarówno przed złożeniem dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia na budowę, jak i już po jego uzyskaniu.


Call Now Button