Parati QuickFit

Pakiet materiałów do samodzielnego montażu płyty

System do samodzielnego montażu fundamentu płytowego, to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające budowę płyt fundamentowych z serii PARATi w łatwy i szybki sposób.

QuickFit składa się z pakietu elementów specjalnie przygotowanych pod daną inwestycję, projektu płyty fundamentowej oraz materiałów pomocniczych, które pozwalają na samodzielny montaż fundamentu płytowego.

Produkt ten skierowany jest zarówno do firm, jak i do inwestorów indywidualnych.

W skład oferty wchodzi:

1. Projekt konstrukcyjno-wykonawczy płyty

Projekt płyty fundamentowej przygotowywany jest przez naszych konstruktorów i dopasowany do warunków gruntowych, jak i technologii zastosowanej przy budowie konkretnego budynku. Stosowane przez nas rozwiązania oraz wiedza i doświadczenie projektantów pozwala na ekonomiczne zaprojektowanie płyty, tak aby nie narazić inwestora na niepotrzebne koszty, spowodowane np. przewymiarowaniem lub stosowaniem przestarzałych rozwiązań.

2. Pakiet Materiałów

Na podstawie opracowanego projektu przygotowywane są materiały, a także rysunki pomocnicze i instrukcje, które umożliwiają bezproblemowy montaż już na placu budowy.

W skład pakietu wchodzą:

- izolacyjne elementy brzegowe typu L ( EPS HYDRO, XPS ),

- izolacja termiczna płyty fundamentowej od strony gruntu ( EPS HYDRO, XPS ),

- izolacja krawędziowa na zewnątrz płyty jako dodatkowe termiczne zabezpieczenie przed podmarzaniem ( XPS ),

- siatki zbrojeniowe do pełnego zbrojenia płyty fundamentowej,

- konstrukcyjne zbrojenie krawędziowe płyty,

- pręty rozdzielcze,

- strzemiona i kobyłki dystansowe,

- stopki dystansowe,

- gwoździe plastikowe,

- grzebienie mocujące,

- płytki kolczaste do stabilizacji elementów brzegowych,

- klej poliuretanowy do uszczelniania elementów brzegowych,

- siatka podtynkowa i zaprawa elastyczna do szpachlowania elementów brzegowych,

- rysunki pomocnicze i instrukcje,

3. Wysyłka na plac budowy

Wszystkie materiały przewożone są transportem samochodowym na miejsce inwestycji, w terminie ustalonym z inwestorem.

 

 

 

 

 

4. Wsparcie techniczne

W trakcie trwania całej inwestycji zapewniamy pełną informację techniczną, doradztwo oraz wszechstronną pomoc dotyczącą sposobu użycia i instalacji poszczególnych komponentów.Call Now Button