Program „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”

Dofinansowanie 

 

Szanowni Państwo,

PARATi sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000,00 złCall Now Button