Jak powstaje płyta fundamentowa

Jak powstaje płyta fundamentowa?

Proces budowy fundamentu płytowego krok po kroku


Projektowanie

Etap budowania poprzedzony jest wykonaniem projektu, który powstaje w oparciu o wiele czynników, takich jak wielkość obiektu i jego rodzaj, warunki gruntowe czy ukształtowanie terenu. Składa się na niego wiele elementów, w tym opis techniczny, zdjęcia oraz rysunki: wykopu, szalunku, zbrojeń, kanalizacji czy podejść pod grzejniki i urządzenia sanitarne. Wszelkie obliczenia i dobór rozwiązań wykonywany jest indywidualnie, zgodnie z potrzebami Klienta – prawidłowo wykonany projekt ma duży wpływ na szybkość budowy oraz trwałość i funkcjonalność, jakimi odznacza się tego typu fundament.

Etapy budowy płyty fundamentowej

1. Przygotowanie podbudowy

W pierwszej kolejności zostaje wytyczony obszar, na którym zostanie wykonana płyta fundamentowa. Wierzchnie warstwy gruntu nienadające się do bezpośredniego posadowienia należy wymienić. W przygotowanym wykopie, na dnie układa się drenaż, który będzie odprowadzał wodę gruntową. W związku z tym dodatkowo w narożach budynku wykonuje się studzienki rewizyjne. Powstały wykop wypełnia się odpowiednim materiałem zasypowym. Zazwyczaj jest to pospółka o odpowiednich parametrach lub tłuczeń. Podsypka, po wyrównaniu, jest odpowiednio zagęszczana mechanicznie, co zapewnia stabilizację podłoża.

2. Rozłożenie elementów brzegowych

Po przygotowaniu podbudowy pod płytę fundamentową można przystąpić do rozłożenia gotowych, systemowych elementów brzegowych. Nie tylko izolują one termicznie brzegi płyty fundamentowej, chroniąc ją przed nadmierną ucieczką ciepła do gruntu, ale także pełnią funkcję szalunku (deskowania) podczas wypełniania płyty mieszanką betonową. 

3. Wyrównanie kształtek styropianowych

Przekrój ociepleniowo-szalunkowych elementów brzegowych ma kształt litery L, co ułatwia ich montaż na przygotowanej podbudowie. Górną krawędź elementu wyrównuje się do zamocowanej wcześniej linki geodezyjnej (na zdjęciu w kolorze zielonym), wytyczającej obrys powstającego budynku.

4. Trwałe połączenie elementów

Elementy brzegowe spinane są ze sobą specjalnymi płytkami kolczastymi i grzebieniami. Zabieg ten pozwala w bardzo łatwy i szybki sposób połączyć ze sobą wszystkie elementy krawędziowe płyty fundamentowej. Kiedy stosuje się specjalnie do tego przygotowane akcesoria, praca staje się stosunkowo łatwa i przyjemna.

5. Uszczelnienie łączenia

W miejscu połączenia poszczególnych elementów brzegowych wsuwany jest klin typu „na pióro-wpust”, który niweluje mostek termiczny. Dodatkowo dla pewności trwałości połączenia wszystkie takie miejsca uszczelniane są klasyczną pistoletową pianą montażowo-uszczelniającą o odpowiedniej przyczepności do większości materiałów budowlanych.

6. Sprawdzenie ustawienia szalunku traconego

Po rozstawieniu elementów krawędziowych zostaje utworzony obrys fundamentu pod budynek. Specjalnie przygotowane kształtki brzegowe ułatwiają dokładny montaż wszelkich narożników płyty fundamentowej. Prawidłowo rozstawione elementy krawędziowe idealnie odwzorowują obrys wytyczony wcześniej przez geodetę

7. Sprawdzenie zewnętrznych wymiarów fundamentu

Elementy brzegowe powinny być dokładnie ustawione zarówno w pionie, jak i w poziomie. Im dokładniej zostanie to wykonane na tym etapie, tym sprawniej będzie można ułożyć pozostałe elementy płyty.

8. Wyznaczenie punktów pod przepusty

Po rozstawieniu, scaleniu i uszczelnieniu elementów brzegowych przystępuje się do wyznaczenia punktów instalacji wodno-kanalizacyjnych według wcześniej przygotowanego projektu.

9. Rozłożenie instalacji pod płytą

Przed ułożeniem poziomej izolacji termicznej płyty w podbudowie układane są wszystkie instalacje kanalizacyjne i przepusty. Każdy punkt wyprowadzany jest zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Na tym etapie nie ma miejsca na błędy. Każdy punkt musi być dokładnie zwymiarowany względem elementów brzegowych. Jeśli wszystko się zgadza, ubytki po wykopach wypełnia się piaskiem i odpowiednio zagęszcza.

10. Ułożenie poziomej izolacji termicznej

Po ostatecznym wyrównaniu i zagęszczeniu podbudowy można rozpocząć montaż poziomej izolacji termicznej płyty fundamentowej. Obszar między elementami brzegowymi wypełnia się płytami styropianowymi o odpowiedniej twardości, które układane są na tzw. mijankę, a wszystkie miejsca łączeń płyt uszczelniamy pianką, aby uniknąć mostków termicznych.

11. Wykonanie przejść w izolacji pod przepusty

Dzięki możliwości układania płyt ocieplenia w dwóch warstwach (z ich przesunięciem, czyli „na mijankę”, dzięki czemu można uniknąć powstania mostków termicznych), inwestorzy zazwyczaj decydują się na zaizolowanie płyty fundamentowej ociepleniem o grubości 20-30 cm. Pozwala to na uzyskanie bardzo dobrego parametru przenikania ciepła U całej konstrukcji.

12. Montowanie zbrojenia

Gdy jest gotowa izolacja płyty, układa się jej zbrojenie. W celu ułatwienia i przyspieszenia prac stosuje się siatki zbrojeniowe lub zbrojenie rozproszone (dodawane do mieszanki betonowej). Najpierw, na specjalnych dystansach, układa się dolne zbrojenie, zachowując miejsce na odpowiednią otulinę betonem. Następnie mocowane są kobyłki i na nich ustawia się górny pas zbrojenia. Krawędzie płyty oraz miejsca o większych obciążeniach dozbraja się strzemionami i prętami.

13. Rozłożenie systemu grzewczego

Na etapie montażu zbrojenia w płycie można umieścić ogrzewanie podłogowe. Sposób działania systemu jest analogiczny do tradycyjnej podłogówki. Dla każdego pomieszczenia rozkładane są oddzielne pętle grzewcze. Dzięki temu podczas użytkowania domu mamy pełną kontrolę nad temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.

14. Sprawdzenie szczelności instalacji

Po rozłożeniu rurek wszystkie pętle ogrzewania podpinane są pod rozdzielacz i chowane w skrzynce podtynkowej lub natynkowej. Bardzo ważne jest sprawdzenie szczelności systemu przed zalaniem płyty. Wykonuje się to poprzez wtłoczenie pod ciśnieniem powietrza. Jeśli przez kilka godzin ciśnienie nie spadnie, orurowanie grzewcze można uznać za szczelne.

15. Zalanie betonem

Ostatnim etapem budowy płyty fundamentowej jest betonowanie. Mieszanka betonowa dostarczana jest na budowę gruszkami, a następnie za pomocą pompy na wysięgniku wylewana w niecce płyty. Podczas całej operacji ważne jest, aby równomiernie rozprowadzić mieszankę betonową. Dzięki niwelatorowi laserowemu można to zrobić z dokładnością do kilku milimetrów.

16. Zagęszczenie i wyrównanie powierzchni płyty

Po zalaniu płyty fundamentowej mieszanka betonowa jest zagęszczana za pomocą buławy wibracyjnej, która usuwa pustki powietrzne w betonie. Następnie listwą wibracyjną wyrównuje się powierzchnię betonu.

17. Zabezpieczenie przepustów

Przed przystąpieniem do końcowego mechanicznego zacierania należy ręcznie obrobić wszystkie punkty przejść (np. kanalizacji, prądu czy też wody), które wystają ponad powierzchnię betonu. Dopiero tak przygotowana powierzchnia gotowa jest to końcowego zatarcia.

18. Zatarcie płyty i prace wykończeniowe

Po wstępnym związaniu betonu, za pomocą maszyn, wygładza się górną warstwę płyty. Na czas wiązania betonu płyta fundamentowa zostaje zabezpieczona przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. W przypadku grzewczych płyt fundamentowych wykonywane są jeszcze drobne prace instalacyjne po realizacji stanu zamkniętego.


 
Film przedstawiający poszczególne etapy budowy. Na ponad 4-minutowym nagraniu pokazany jest proces powstawania fundamentu płytowego od prac ziemnych aż do zalania płyty i zatarcia na gładko.
 
 

Fundament płytowy to przyszłość w budownictwie energooszczędnym

Płyta fundamentowa to sprawdzony od wielu lat pomysł na znacznie lepszy, mniej kosztowny i niezwykle szybki w realizacji sposób posadowienia budynku. Nic więc dziwnego, że zyskał on tak wielu zwolenników także w Polsce. Nasza firma posiada ogromne doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

Zdajemy sobie sprawę, że płyta fundamentowa stanowi jedną z najważniejszych części konstrukcji nieruchomości, dlatego powinna zostać wzorcowo zaprojektowana i wykonana z troską o najdrobniejszy szczegół. Taką gwarancję dajemy naszym Klientom, którzy zaufali nam na każdym etapie realizacji powierzonego zadania. Nasza płyta fundamentowa zapewnia pełną stabilność, wytrzymałość oraz izolację. To rozwiązanie w pełni ekonomiczne, nawet w przypadku budynków umiejscowionych w mniej korzystnych warunkach wodno-gruntowych. Od tego elementu zależy długowieczność i bezpieczeństwo domu, dlatego bierzemy odpowiedzialność za wykonywane prace i dostarczane materiały konstrukcyjne. Każda płyta fundamentowa powstaje w zgodzie z indywidualnym projektem domu oraz jest dostosowywana do konkretnej technologii, a także nośności gruntu.

Oferowana przez naszą firmę płyty fundamentowe składają się tylko ze starannie dobranych materiałów budowlanych najwyższej jakości. Doskonały projekt oraz nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązania zastosowane w systemie grzewczym to w pełni zintegrowany system pozwalający na bezproblemową, oszczędną i sprawną instalację ogrzewania podłogowego w każdym domu.

Fundament z ogrzewaniem podłogowym to dobrze przemyślana opcja, jeśli zależy nam na budowie domu energooszczędnego. Pozwoli na pożądaną redukcję wilgoci, zapewni stabilną temperaturę w całym budynku oraz komfort cieplny. Jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Tego typu fundament można stosować zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach przemysłowych. To także dobry pomysł dla nieruchomości zlokalizowanej na gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych. Dzięki równomiernemu przenoszeniu ciężaru budynku na podłoże, cała konstrukcja pozostaje stabilna i odporna na osiadanie, a dodatkowo zapewnia ekonomiczne ogrzewanie wszystkich pomieszczeń.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Chętnie doradzimy i odpowiemy na każde pytanie związane z inwestycją. Zachęcamy również do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat fundamentu grzewczego www.parati.com.pl/fundament-grzewczy/ oraz z cennikiem: Płyta fundamentowa - cennik

 


Call Now Button