Parati Basic

płyta fundamentowa izolowana termicznie

PARATi Basic™ jest bazowym produktem z serii płyt firmy PARATi. Fundament posadawiany jest na powierzchni gruntu w idealnej otoczce styropianowej izolacji termicznej, która doskonale zabezpiecza dom przed niepożądanym zawilgoceniem oraz uniemożliwia ucieczkę ciepła z wnętrza budynku do gruntu. Idealnie spełnia swoje funkcje w zakresie termoizolacji oraz hydroizolacji. Starannie opracowany projekt i przemyślana konstrukcja gwarantują odseparowanie domu od zimnego gruntu i dają gwarancję uniknięcia straty ciepła z ogrzewanych pomieszczeń.

Płyta izolowana termicznie bez systemu grzewczego wybierana jest najczęściej w przypadku gdy przewidziane jest ogrzewanie inne niż podłogowe lub planowane jest wykonanie dodatkowej warstwy styropianu i wylewki nad fundamentem.

Elementy brzegowe

We wszystkich naszych płytach stosujemy elementy brzegowe, które pełnią funkcję nie tylko ochrony termicznej ale również tworzą szalunek na krawędzi płyty. Monolityczna budowa kształtek i stosowanie pióro-wpustu na łączeniu elementów skutecznie eliminuje mostki termiczne. Bardzo istotne biorąc pod uwagę, że krawędź fundamentu jest najbardziej narażona na utratę ciepła.

Zapewniamy szybką i profesjonalną realizację każdego projektu, dostosowaną do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki konkretnej inwestycji. Konstrukcja płyty zostaje dopasowana do założeń technicznych opracowanych w projekcie budynku oraz do warunków gruntowych występujących na danym terenie. W trakcie projektowania oraz w czasie instalacji samej płyty uwzględniamy również wszystkie założenia techniczne dotyczące kanalizacji, przepustów wodnych, elektrycznych, instalacji kominkowej itp.

Płyta PARATi Basic dostępna jest w trzech podstawowych wariantach:

  1. Thermo (10 cm)
    Wariant podstawowy - stosowany najczęściej w budynkach mieszkalnych z dodatkową warstwą izolacji termicznej nad płytą lub w budynkach gospodarczych i garażach.
  2. Thermo+ (20 cm)
    Wariant energooszczędny - najczęściej wybierany wariant przez klientów. Spełnia standard energetyczny NF40. Można stosować z ogrzewaniem podłogowym w płycie.
  3. Passive (30 cm)
    Wariant pasywny - przeznaczony dla budynków pasywnych. Spełnia standard energetyczny NF15. Można stosować z ogrzewaniem podłogowym w płycie.

Są to najczęściej wybierane warianty przez naszych klientów ale możliwe jest wykonanie izolacji o dowolnej grubości. 

Zachęcamy również do zapoznania się z ogólnymi informacjami na temat naszej płyty fundamentowej: www.parati.com.pl/plyta-fundamentowa/ oraz z cenami: Płyta fundamentowa - CennikCall Now Button