Czy można budować płytę na gruncie skoro norma Polska przewiduje posadowienie poniżej strefy przemarzania (około 1m p.p.t. w zależności od strefy)?

Czy można budować płytę na gruncie skoro norma Polska przewiduje posadowienie poniżej strefy przemarzania (około 1m p.p.t. w zależności od strefy)?

Obecnie Eurocode jest w Polsce normą równoprawną wobec Polskiej Normy PN, a Eurocode EC nie stawia takich wymagań. Posadowienia poniżej głębokości przemarzania według Polskiej Normy nie jest bezwarunkowe.

Oto kilka przykładów:

[ PN-81/B-03020 ]
————————————————
| 1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyczy wszystkich rodzajów
| budownictwa, z wyjątkiem przypadków objętych innymi normami; należy
| przy tym uwzględniać dodatkowe wymagania dotyczące: (…)
| – warunków eksploatacji obiektów, powodujących niekorzystne zjawiska i
| procesy: (…) przemarzanie podłoża, (…) 2.2.2. Zalecenia szczegółowe.
| Głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki:
| a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni
| przyległego terenu nie powinno być mniejsze niż 0,5 m; projektowanie
| zagłębienia mniejszego niż 0,5 m wymaga uzasadnienia
——————————————————————-

Tak więc projektant ma prawo zastosować mniejsze posadowienie, o ile potrafi to uzasadnić. My potrafimy: uzasadnieniem jest inna metoda zabezpieczenia przed przemarzaniem niż poprzez zagłębienie podstawy fundamentu.

W/g Eurocode jest jeszcze precyzyjniej:

[ PN-EN-1997-1 ]
————————————————–
| 6.4 Zagadnienia projektowe i wykonawcze
| (1) Przy ustalaniu głębokości posadowienia fundamentu bezpośredniego
| należy uwzględnić: (…)
| – głębokość, powyżej które mogą wystąpić szkody spowodowane
| przemarzaniem gruntu (…)
| (2) Uszkodzenia spowodowane mrozem nie wystąpią, jeżeli:
| – grunt nie jest wrażliwy na przemarzanie;
| – spod fundamentu znajduje się poniżej głębokości przemarzania;
| – stosuje się izolacje zapobiegające przemarzaniu.
| (3) Dodatkowe informacje, dotyczące zabezpieczenia fundamentów budowli
| przed mrozem, znajduje się w EN-ISO 13793:2002.
——————————————————————-

Jak widać, mamy swobodę wyboru jednej z metod zabezpieczenia – albo głębokość posadowienia poniżej poziomu przemarzania – albo np. wymiana gruntu na podłoże niewysadzinowe (co robimy przez odpowiednie przygotowanie podsypki), lub zastosowanie izolacji zapobiegającej przemarzaniu (co również robimy).

Norma PN-EN ISO 13793 – opis normy brzmi:

[ PN-EN ISO 13793 ]

Właściwości cieplne budynków, Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu uniknięcia wysadzin mrozowych.
————————————————
| Niniejsza norma podaje uproszczone procedury projektowania cieplnego
| posadowień budynków takich, które pozwalają uniknąć wystąpienia
| wysadzin mrozowych. Odnosi się ona do fundamentów na gruntach
| wysadzinowych i obejmuje budynki z podłogami typu płyta na gruncie i
| podłogami podniesionymi.(…) Norma obejmuje budynki ogrzewane i nieogrzewane (…)
——————————————————————

… czyli dokładnie nasz przypadek.

Reasumując – aktualny stan normalizacji w Polsce całkowicie dopuszcza stosowanie naszego rozwiązania.

Darmowa Wycena

Prześlij do nas potrzebne materiały a przygotujemy dla Ciebie ofertę w ciągu kilku dni.
FORMULARZ KONTAKTOWY
Masz pytania? Zadzwoń tel. 693 182 202

Obecnie Eurocode jest w Polsce normą równoprawną wobec Polskiej Normy PN, a Eurocode EC nie stawia takich wymagań. Posadowienia poniżej głębokości przemarzania według Polskiej Normy nie jest bezwarunkowe.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now Button